De remote-controller voor de Raspberry Pi liefhebber en de kleinschalige ondernemer.
Het gebruikersinterface is eenvoudig op elke gewenste toepassing af te stemmen.

Kenmerken van de Capturing-Remote-Controller

 • Nieuw: Je kunt nu op een eenvoudige wijze een timer-functie toevoegen!
  Zie: 5. Het Timer-programma in gebruik nemen


 • De Capturing-Remote-Controller kan protocol onafhankelijk remote control code van een afstandsbediening op basis van zowel infrarood- als radiosignalen eenvoudig opnemen, vastleggen en verzenden.

 • De Capturing-Remote-Controller is met de console-bedieningsorganen te bedienen, en/of (headless) door elk apparaat dat over een webbrowser beschikt van welke origine dan ook (Android, Apple of Microsoft). Er zijn voor de bediening van de Capturing-Remote-Controller dus geen specifieke merkafhankelijke apps nodig.

 • Met een remote control knop is het mogelijk, per klick niet alleen een enkele remote control code te verzenden, maar ook:
  1/ eenzelfde remote control code repeterend (tot 99 keer) te verzenden;
  2/ verschillende remote control codes te verzenden.
  Een combinatie van 1 en 2 is ook mogelijk. 

 • De toegankelijke front-end software van de Capturing-Remote-Controller maakt het, mede op basis van beschikbare voorbeelden, mogelijk voor elke toepassing eenvoudig een intu├»tief inzichtelijk gebruikersinterface te maken.

 • Zowel de software voor het gebruikersinterface als de remote control codes zijn eenvoudig over te dragen naar andere Capturing-Remote-Controllers.

 • De Capturing-Remote-Controller bestaat uit een Addon Board (Hat) en software, geschreven in Python, ontworpen voor de Raspberry Pi met het besturingssysteem Raspbian.

 • De software van de Capturing-Remote-Controller is compleet en gebruiksklaar. De broncode is inzichtelijk en volledig vrij beschikbaar.

 

Demonstratie

In onderstaande video is het opnemen van remote control codes te zien en het toewijzen van deze codes aan besturingsknoppen.

In de volgorde:

 • Eerst het opnemen van twee remote control codes op basis van radiosignalen.
  Het opnameproces van radiosignalen start door op de RF-knop te klicken.

 • Vervolgens het opnemen van remote control codes op basis van infraroodsignalen.
  Het opnameproces van infraroodsignalen start door op de IR-knop te klicken.

 • Ten slotte volgt een demonstratie van het resultaat.

 

 

 

 

 

  

 

 

Een eerste kennismaking met het gebruikersinterface is ook zonder Addon Board mogelijk

Communicatie met een RPi, en experimenten met het gebruikersinterface is zonder Addon Board voluit mogelijk. Zie: Venstervoorbeelden.

De software voor de Capturing-Remote-Controller samen met Raspbian is via Downloads te verkrijgen.

Voor veel toepassingen volstaat enige kennis van HTML-code.

Voor de kleine (beginnende) ondernmer: er is praktisch geen beginkapitaal nodig.