Elke knop heeft een link

Het gebruikersinterface van de Capturing-Remote-Controller bestaat uit één of meer vensters. Elk venster heeft knoppen. Elke knop heeft een link naar de software die de actie voor de betreffende knop gaat uitvoeren.

De HTML-code van de vensters

Behalve de genoemde links bevat elk venster ook (HTML) code voor de opmaak ervan. De opmaakcode is volledig vrij toe te passen, maar een juiste toepassing van de linkcode is essentieel voor het goed kunnen functioneren van de Capturing-Remote-Controller.

Als concreet voorbeeld wordt uitgegaan van onderstaand venster en strippen we het vervolgens van de layout informatie, zodat de links van de knoppen overblijven.

 

Voorbeeldvenster met HTML-code


10HTML

Voorbeeld van een venster met 10 control knoppen
Zie
listing: 10HTMLmain

 

Voorbeeldvenster zonder HTML-code

Onderstaand voorbeeld is functioneel exact hetzelfde als bovenstaand voorbeeld, echter ontdaan van de opmaakcode.
Het gebruikersinterface is nu niet bepaald optimaal...

 

 Knop 0 Knop 1 Knop 2 Knop 3 Knop 4 Knop 5 Knop 6 Knop 7 Knop 8 Knop 9

{{ html_helptekst }}

-IR- Capture -RF-
Capture-Remote-Controller
 
 

Gestript van de opmaakcode het voorbeeld met 10 controlknoppen
Zie
listing: 10HTMLsimpel

 

De verschillende links voor de vervolgacties

In de listing 10HTMsimpel is te zien welke statements zorgen voor de verbindingen met het frond-end programma crc_page.py.

 • Links van de control knoppen
  Als voorbeeld de eerste regel:
   <a href="/Button/0">Knop 0</a>
  Deze regel verwijst naar een regel in het front-end programma crc_page.py.
  Hierbij is "/Button/0" de link naar de programmaregel in crc_page.py
  waar de actie voor Knop 0 begint.
  Opmerking
  Het button-nummer "/Button/0" is terug te lezen in het URL-venster van de bowser nadat op knop 0 is geklikt.
  De tekst >Knop 0< tussen de >...< is de tekst op de knop.
  Deze tekst is door elke andere tekst te vervangen.

  Het front-end programma crc_page.py heeft 100 links ("/Button/0" t/m "/Button/99") beschikbaar; het aantal links in crc_page.py is eenvoudig uit te breiden.
 • Link naar het mededelingenvenster
  De programmaregel
  {{ html_helptekst }} maakt mededelingen van crc_page.py zichtbaar.

 • Links van de vensterschakelknoppen
  En tenslotte als voorbeeld de eerste regel van de links naar de omschakel acties tussen de verschillende vensters.
  <a href="/Button/LICHTHTML/">Schakelaars</a>

 • Links van de capture knoppen gaan naar crc_drive.py
  De links van de IR- en de RF-knop, voor het starten van het captureproces, gaan niet naar crc_page.py, maar naar het besturings programma crc_drive.py.
  <a href="/Capture/i">-IR-</a>
  <a href="/Capture/r">-RF-</a>

Opmerking
De programmacode van de vensters is op de HTML-standaard gebaseerd.
De diverse voorbeelden vormen goede aanknopingspunten voor de eigen toepassingen. Er bestaat een zeer goede site over onder meer HTML-code, zie: https://www.w3schools.com/.