Installeer de software van de Capturing-Remote-Controller:

 • Download het complete pakket als ZIP-bestand.
  Versie V2.1
  Het downloadproces kan even duren...

 • Pak het ZIP-bestand uit.
  Dit levert een bestand op met de extensie img.

 • Breng met met behulp van een zogenoemde diskmanager het complete bestand over op een SD-kaart van minimaal 16GB.
  Er is een diskmanager voor Windows beschikbaar: download disk manager.

 • Plaats het voorgeïnstalleerde SD-kaartje.

 • Plaats het Add On board op een RPi.

 • Sluit een ethernet kabel aan of gebruik WiFi.
  Opmerking
  Voor een RPi met WiFi aan board.
  Aan te raden is de Ethernetaansluiting toe te passen. De Wifi-functie van de RPi zelf, functioneerd niet in alle omstandigheden betrouwbaar.
  Aanrader is een externe WiFi adapter toe te passen. Het is belangrijk, in dat geval, de WiFi-functie van de RPi uit te zetten.

 • Sluit een monitor, keyboard met touchpad of muis aan.
  Voor het verkrijgen van het IP-address, zie tekst verderpop.
  Na deze eerste opstartfase zijn monitor, keyboard e.d. in principe niet meer nodig voor een praktisch gebruik.
  Opmerking
  Voor de gevorderde RPi-gebruiker.
  Tijdens de eerste opstartfase is de Capturing-Remote-Controller ook "Headless" op te starten.
  Voor het verkrijgen van de toegangsgevens en het IP-address, zie tekst verderop.
  Indien je toch een de desktop wilt gebruiken. De VNC-server is actief.

 • Sluit een solide (RPi-netstekker) USB-voeding aan. Zie tekst verderop.

 • Boot het systeem.

 • De Desktop, zoals afgebeeld, verschijnt.

 

Desktop

 

 

Start het gebruikersinterface op de Desktop.

Klik op het browser-icoon linksboven op de Desktop (zie ook afbeelding onder) en type: localhost (return) in in het  URL-venster.

 Browser start icoon

 

Het verkrijgen van de IP-adressen.

Het Ethernet en WiFi IP-address zijn te vinden:

 • rechtsboven op de Desktop (zie ook afbeelding onder);
 • of in het LXterminalvenster met het commando: ifconfig;
 • of met de Android APP Fing.

IP adress Configured

Opmerking

Op internet zijn eventueel vele gratis IP-scanners te vinden.

 

De bediening vanuit apparatuur met een browser

Neem het verkregen IP-address over in het URL-venster van uw browser.

 

 

——— De sofware is nu GEREED voor gebruik. ———


 

De capture procedure

De signalen (de remote control code) welke een afstandsbediening tijdens gebruik uitzendt, gaan we met de Capturing-Remote-Controller overnemen en vastleggen.

De signalen van een afstandbediening kunnen infrarood- (IR) of radiosignalen (RF) zijn.

 

De procedure kent twee kritische momenten:

 1. De positionering van de afstandsbediening t.o.v. de IR- of RF-sensor (zie ook het Addon Board).

  De optimale positie is bepaald zodra de betreffende rode IR-in LED of de gele RF-in LED voluit en regelmatig knippert, tijdens het verzenden van een code.

 2. Het is belangrijk, na het klikken op de IR- of de RF-knop, direct op de gewenste knop van de afstandsbediening blijven drukken totdat het capture proces is voltooid.

  De opgeslagen code testen
  Nadat op de IR- of de RF-knop is geklikt wacht het systeem op een IR- of RF-signaal van de afstandbediening.
  Echter, het systeem kan mogelijk voortijdig een stoorsignaal ontvangen, waardoor het capture proces voortijdig start.
  Dit heeft tot gevolg dat er verstoorde code wordt opgenomen.

  Daarom is het belangrijk, nadat de code is ingebracht en opgeslagen onder een control knop, de code altijd met de betreffende controlknop direct even te testen.

  Door de capture procedure te herhalen zal de verstoorde code door nieuwe code worden vervangen.


  Zonder een stoorsignaal wacht het systeem maximaal enkele seconden op een signaal van de remote controller.

Mededelingen- en het URL-venster

Lees, tijdens de eerste keren doorlopen van de captureprocedure, de ondersteunende teksten in het mededelingenvenster.
Na enige routine te hebben opgedaan is deze ondersteuning niet meer nodig.

In het URL-venster van de browser is achter het IP-address het nummer of de naam van de meest recent bediende knop te zien.

 

Doorloop de navolgende stappen:

 1. Begin met het optimaal positioneren van de afstandsbediening en houd je vinger boven de gewenste knop van de afstandsbediening.

 2. Klik op de IR- of de RF-knop.

 3. Druk daarna onmiddellijk op de gewenste knop van de afstandsbediening en houd deze ingedrukt totdat het systeem in het mededelingenvenster onder meer aangeeft dat de RF- of IR-procedure is voltooid.

 4. Hierna op de gewenste control knop klikken om daarmee de betreffende code voor die control knop vast te leggen. Dit is niet tijd kritisch.


Een optimale spanningsvoorziening is belangrijk

Gebruik bij voorkeur de Raspberry Pi netstekkervoeding, dit garandeert het meest storingsvrije capture proces.

Opmerking
Een in dicatie voor een optimale voedig is vast te stellen tijdens de bootfase van het systeem.
Met name de RF-in LED mag dan slechts een enkele keer, of beter in het geheel niet, oplichten.

Mocht het systeem zijn uitgelogd.

De toegangsgegevens zijn:

Gebruiker: pi

Wachtwoord: crcrh

 

 

Voor de doe-het-zelver.

Zelf het operatingsysteem Debian t.b.v. het CRC-systeem aanpassen.

 


 

De powerpoint presentatie tijdens de bijeenkomst van HCC opensource 20-10-2018

CRC-powerpoint.zip